Consultation on DoF draft Equality Scheme

Consultation opened on 13 January 2017. Closing date 10 April 2017.

Summary

This page provides details of a consultation which the Department has launched in relation to its revised Equality Scheme.

Soláthraíonn an leathanach seo sonraí faoi chomhairliúchán a sheol an Roinn maidir lena Scéim athbhreithnithe ar Chomhionannas.

Documents

Consultation description

Under Schedule 9 paragraph 8 (3) of the NI Act 1998, the Department of Finance (DoF) is committed to carrying out a review of its Equality Scheme at five-year intervals. An initial consultation on the Department’s revised Equality Scheme was conducted in 2016 and the Scheme has been updated to reflect consultation responses. We would be grateful for your comments on the revised content of the Department’s Equality Scheme.

Faoi Sceideal 9 mír 8 (3) d'Acht Thuaisceart Éireann 1998, tá an Roinn Airgeadais (RA) tiomanta d'athbhreithniú a dhéanamh ar a Scéim Chomhionannais gach cúig bliana. Reáchtáladh comhairliúchán tosaigh ar Scéim athbhreithnithe na Roinne ar Chomhionannais i 2016 agus rinneadh uasdátú ar an Scéim le go dtagródh sé d’fhreagraí comhairliúcháin. Bheimis buíoch díot ach tú do chuid tuairimí a chur in iúl dúinn ar ábhar athbhreithnithe Scéim na Roinne ar Chomhionannais.

 

Share this consultation

Back to top