Do ghnó a dhéanamh leis an Roinn Airgeadais (RA) trí Ghaeilge/Doing business in Irish

Freastalaímid ar dhaoine ar mian leo a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Fáiltímid roimh chomhfhreagras as Gaeilge agus freagróimid as Gaeilge é. Más mian leat do chuid gnó a dhéanamh linn trí mheán na Gaeilge, seo a leanas na sonraí teagmhála don Oifigeach Gaeilge, Clare Walsh:

Clare Walsh
An Roinn Airgeadais
Teach an Chláir
303 Bóthar an Aerfoirt
Béal Feirste
BT3 9ED

Ríomhphost: clare.walsh@finance-ni.gov.uk

Doing business with the Department of Finance (DoF) through the medium of Irish:  

We facilitate people who wish to do business with us through the medium of Irish. We welcome correspondence in Irish and will respond in Irish. If you wish to do business with us through the medium of Irish, the contact details for our Irish Language Officer, Clare Walsh, are as follows:

Clare Walsh
Irish Language Officer
Department of Finance
Clare House
303 Airport Road
Belfast
BT3 9ED

Email: clare.walsh@finance-ni.gov.uk

Back to top