Do ghnó a dhéanamh leis an Roinn Airgeadais (RA) trí Ghaeilge/Doing business in Irish

Freastalaímid ar dhaoine ar mian leo a gcuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Fáiltímid roimh chomhfhreagras as Gaeilge agus freagróimid as Gaeilge é. Scríobh chugainn ag:

Teach an Chláir
303 Bóthar an Aerfoirt
Béal Feirste
BT3 9ED

Doing business with the Department of Finance (DoF) through the medium of Irish:  

We facilitate people who wish to do business with us through the medium of Irish. We welcome correspondence in Irish and will respond in Irish. Write to us at:

Department of Finance
Clare House
303 Airport Road
Belfast
BT3 9ED

 

Back to top